4 elementer til øget konkurrenceevne via knowledge management

Hvis der er noget, der tricker mig allermest, er det når der diskuteres værdiskabelse og forretningsgevinster ved knowledge management (KM); specielt når vi taler om KPI’er og “hvorfor skal vi dog gøre det?”.

Alt for ofte oplever jeg, at KM-initiativer nedprioriteres i krisetider, hvor netop KM er en del af den gearing, der kan løfte en virksomhed ud af krisen. KM giver indsigt, troværdig viden og kompetencer, der skaber to ting: Forbedret produktøkonomi (lavere omkostning, højere kvalitet og korte gennemløbstid) samt muligheden for hurtigt og kompetent at ændre på forretningen.

Det sidste er hyppigt overset, og behovet for omstilling (og omstillingsparathed) læste jeg om i denne gode artikel i papirversionen af Berlingske Politiko 23. februar 2013, af Bjarke Møller, ansvarshavende chefredaktør, Mandag Morgen: “Sådan skal Danmark genvinde konkurrenceevnen”. Artiklen blev originalt bragt i Mandag Morgen, og den findes her – og her som PDF: Navigation08_Det_skal_Danmark_konkurrere_paa.

Mit indlæg beskriver 4 konkrete elementer til øget konkurrenceevne gennem omstillingsparat knowledge management.

Konkurrenceevne via omstillingsparathed

Bjarke Møller beskriver i artiklen hvordan danske virksomheder bliver slået af andre europæiske lande på lavere lønninger og højere kvalitet. I stedet for at følge trop bør vi i stedet konkurrere på omstillingsparathed, for derigennem at kunne respondere hurtigt nok på forbrugernes ønsker, og dermed holde vores konkurrenter stangen.

konkurrenceevne gennem omstillingsparathed

Bjarke Møller skriver:

“De mest konkurrencedygtige virksomheder er i stand til at konkurrere på trods af høje priser og høje lønninger, og de er hurtigere til at omstille sig og udvikle nye produkter og serviceløsninger, der giver forbrugerne langt mere værdi og bedre kundeoplevelser”

Sund, professionel og ambitiøs knowledge management kan bidrage til netop dette:

Omstillingsparathed gennem tilvejebringelse af den rette information på rette sted (og tid, omkostning og kanal) kan afkorte processer og beslutningsgange, øge vidensdelingen, skabe netværk og kompetencerelationer, og selvfølgelig kvalitetssikre informationen.

Altsammen ting, der er med til at muliggøre omstillinger og ændringer.

Rigtig KM giver omstillingsparathed

Men hvad er så de vigtigste designelementer for omstillingsparathed?

Short, sweet and to the point handler det om:

 1. Visionært lederskab
  • Ledelse, der både vil og gør det
  • Klart og engagerende formål, der gennemsyrer programmet
  • Ambitiøst roadmap med integration til de kardinale kerneprocessystemer (projektstyring, CRM, ERP, HR)
 2. Hurtige tilpasninger
  • Agil governance med beslutningsmandat
  • Korte udviklingsforløb (max 5 måneder, gerne ned til 2 måneder) med hyppige deployments
 3. Løstkoblet design
  • Modulær systemarkitektur
  • Fleksibel informationsarkitektur
  • Leverance på alle tænkelige platforme (inkl. BYOD)
 4. Ændret mindset og engagerede brugere
  • Netværksbaseret change management
  • Fokus på kollaboration og sociale medier
  • Troværdig og relevant information

Fokus på omstilling, snarere end nedskæring

Bjarke Møller slutter af med at sige:

omstilling snarere end nedskæring

Fremover skal vi i højere grad konkurrere på omstillingsevnen end nedskæringsevnen.

KM er en katalysator for det, ved at give os den information vi har behov for, give os adgang til kolleger og erfaring, og samle vores opgaver ét sted – for at kunne tilpasse forretningen hurtigt. Déri ligger gevinsten, business casen og retfærdiggørelsen af investeringen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *